This Campaign has ended. No more donations can be made.

_mg_4729-mono

Project ‘Adopteer een gezin’.

0%

Met ingang van 1 januari 2016 is stichting Fardá gestart met het geheel nieuwe project ‘Adopteer een gezin’. Dit project staat geheel los van de projecten, die stichting Fardá in het verleden heeft uitgevoerd. ‘Adopteer een gezin’ zal een doorlopend project zijn voor de komende jaren en geeft hiermee het best aan waar Fardá voor staat, namelijk een nieuwe morgen voor Afghanistan! Met deze brief willen wij u kennis laten maken met de inhoud, het doel en de werkwijze rondom dit project, alsmede uw bijdrage als inkomstenbron.

WAT HOUDT HET PROJECT IN?
Fardá heeft zich in het verleden altijd ingezet voor duurzame projecten. Maar het nadeel van deze projecten is vaak dat het veel tijd in beslag neemt totdat het project is uitgevoerd. Bovendien brengen deze duurzame projecten vaak hoge kosten met zich mee, waardoor ze slechts eenmalig uitgevoerd kunnen worden. Met het project ‘Adopteer een gezin’ wil Fardá een verandering hieraan brengen door hulpbehoevende gezinnen binnen een korte periode blijvend te steunen. Door gezinnen in Afghanistan te koppelen aan donateurs en bedrijven, kunnen deze gezinnen per direct worden voorzien van primaire levensbehoeften.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het doel van dit project is Education for Tomorrow, oftewel een nieuwe morgen voor kinderen die de verantwoordelijkheid dragen om de kost te verdienen. Fardá wil proberen om deze kinderen van straat te halen en ze een kans op onderwijs te bieden, door de gezinnen te steunen op het gebied van primaire levensbehoeften.

WAT IS ONZE WERKWIJZE?
Zoals eerder genoemd zullen voor dit project gezinnen gekoppeld worden met een aantal donateurs en bedrijven. De gezinnen worden op basis van een onderzoek door onze partner/medewerker in Kabul geselecteerd. Dit onderzoek bevat criteria, waaraan een gezin zal moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de maandelijkse Care-package. Deze bestaat onder andere uit een nodige hoeveelheid meel, olie, suiker en brandhout dat genoeg is voor een hele maand. Elke maand wordt een vaste hoeveelheid donatiegeld vanuit de rekening van de stichting overgemaakt naar het bankrekeningnummer dat de stichting heeft in Afghanistan. Vervolgens zal onze vertegenwoordigende team in Afghanistan de Care-packages in elkaar zetten en deze afleveren bij de gezinnen. De inhoud van de pakketten zullen seizoensgebonden zijn en indien nodig voorzien worden van extra middelen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Transparantie staat bij dit project voorop. Het is belangrijk dat wij de donateurs en de samenwerkende bedrijven zekerheid bieden omtrent hun donaties en sponsorship. Dit hebben wij allereerst willen bereiken door de gezinnen niet met donatiegeld, maar met Care-packages te steunen. Op deze manier weten zowel wij als de donateurs waar het geld naartoe gaat. Bovendien houdt het team in Afghanistan ons maandelijks op de hoogte van de huidige situaties en schoolcijfers van de kinderen door middel van foto’s, bonnen en filmpjes. De donateurs en bedrijven kunnen maandelijks een artikel hierover teruglezen op onze Facebookpagina, website of via de mail. Tenslotte kunnen de donateurs dit proces zelf ook controleren, omdat wij het mogelijk maken dat de contactgegevens van het gekoppelde gezin met de donateur of samenwerkende bedrijf uitgewisseld wordt, indien men aangeeft dat te willen. Kortom, mede door deze ‘doorzichtige’ werkwijze en directe contact tussen donateur en het gezin, kunt u bij dit project volledige zekerheid verwachten

WAT KUNT U BETEKENEN?
Als donateur of bedrijf kunt u al vanaf € 10,- per maand het verschil maken voor deze gezinnen en hiermee jonge kinderen een kans op onderwijs geven. Uw bijdrage aan dit project zal zowel door ons als door de gezinnen gewaardeerd worden. U zult immers verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van een hulpbehoevende gezin. Omdat u in directe contact staat met ‘uw gezin’, bestaat er altijd de mogelijkheid om extra te doneren. U kunt hierbij denken aan extra geld voor tijdens de Ramadan maand of bepaalde feestdagen. Wij hopen met deze brief onze toekomstige donateurs voldoende te hebben geïnformeerd omtrent het project ‘Adopteer een gezin’. Wij danken onze huidige donateurs van harte, ook namens alle hulpbehoevenden in Afghanistan, dat zij samen met Stichting Fardá mee willen werken aan een betere Fardá (toekomst) voor Afghanistan. Mocht u vragen hebben en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij u graag van dienst! Via onze email info@farda.nl kunt u binnen 24 uur een antwoord verwachten.

1 Ziekenhuis

€300 Medicijnen

50+ Families geholpen

Select donation amount

  • Backers
  • Backers
  • Backers

Enter custom donation amount

TOEVOEGEN
SHARING IS CARING

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief