Onze aanpak

ONZE AANPAK

“Let there be work, bread, water and salt for all”
Nelson Mandela

ONZE AANPAK BEGINT LOKAAL

Stichting Fardá richt zich op ontwikkelingsprojecten die mensen aanmoedigt om zelf ook de handen uit de mouw te steken.

LOKAAL AANDACHT

Al het werk dat we doen in Afghanistan, is mogelijk gemaakt door de hulp
en contact met de lokale bevolking. We zijn ervan overtuigd dat de beste
manier om te bepalen wat de dorpelingen nodig hebben, is om het hen simpelweg te vragen. Vervolgens gaan we samen kijken naar hun basisbehoeften en stellen onze prioriteiten vast. Wij doen dit zodat de Afghanen ook een inbreng hebben in het soort hulp wat zij krijgen.

LOKALE PARTNERS

Onze partnerorganisatie Mawlana Foundation is in nauw contact met de lokale bevolking. Door in contact te blijven met de lokale mensen, krijgen ze inzicht in de mogelijke kansen voor onze stichting om een bijdrage te leveren. Samen met de lokale bevolking sturen ze een projectvoorstel en indien nodig maken we een aantal aanpassingen met onze experts om het project vervolgens uit te voeren.

LOKALE OPLOSSINGEN

Gezondheid en sanitaire voorzieningen heeft de hoogste prioriteit, zowel voor de mensen in Afghanistan als voor ons. Economische groei en kleine infrastructurele projecten hebben vaak ook een hoge rang op hun “verlanglijstje”. Yoor alle bouwprojecten, bieden de lokale bevolking hun arbeid en wij zorgen voor de materiële en financiële middelen.

ONAFHANKELIJKHEID

De samenwerking is op zichzelf zeer waardevol. Aan het eind van de dag„
waren de lokale mensen zelf verantwoordelijk voor het project. Zij
kwamen met een probleem, Farda zet het op papier en start een project met duurzame oplossingen. Wij hebben aileen een facilitair rol gehad en zij zijn een stap dichter bij onafhankelijkheid gekomen en dat is het doel waar wij allemaal naar streven.

ONZE ROL

Hier in Nederland zullen wij alle beschikbare middelen ter beschikking stellen om het project uit te voeren. Wij zullen fondsen werven, kaarten het probleem aan bij onze achterban en raadplegen deskundigen die ons kunnen helpen bij het uitvoeren van de duurzame projecten.

VERSLAGGEVING

Nadat het project is afgerond, krijgen wij een uitgebreid film-en foto­
verslag van onze partnerorganisatie. Met dit eindrapport houden wij
onze donateurs en sponsors op de hoogte over onze activiteiten. Alle
bestanden en rapporten verschijnen op onze website en social media
accounts, zodat ze altijd zichtbaar zijn. Transparantie voor u en voor ons!

100% MODEL

Het bestuur financiert onze operationele kosten zodat 100% van de donaties rechtstreeks naar de projecten gaan.

TRANSPARANTIE

We bewijzen elk project dat we realiseren met behulp van foto’s, filmopnames en officiële verslagen.

PARTNERS

Wij werken samen met lokale partners in het starten en onderhouden
van onze projecten.

STEUN STICHTING FARDÁ

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief